Optochten

2024 Wad’n ‘istorie: 2e prijs

2023 Kende ’t lieke: 3e prijs

2020 Draai ’t mar om : 2e prijs

2019 A’k jou nie aar: 1e prijs

2018 Da’s m’n stadje: 3e prijs

2017 Alles daanst: 1e prijs

2016 Ok ier op reis

2015 Kend’t Ver’oal?

2014 Kommt da zien ’t Is sirrekus

2013 Gaod’ op Sjiek?

2012 Ziede Sterre?

2011 Vlieg d’ok mee?

2010 Zyd’in de mart

2009 Gin zeej t’òòg

2008 ’t Is wir sport

2007 ’t Bleft kunst

2006 Leeve de leut!

2005 D’n emel te rijk

2004 Ou’d oew spoor